QUY ĐỊNH MỚI CỦA MỸ VỀ NHÃN BAO BÌ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NHẬP KHẨU

Những quy định mới về nhãn mác thực phẩm và đồ uống nhập khẩu vào thị trường Mỹ vừa được Cục Quản...

Đọc thêm